خوش آمدید

طراحي طرح سهراب سپهري

سه طرح از سهراب سپهري

موضوعات : نقاشي

سه طرح از سهراب سپهري:
طرح سوم منتشر نشده است. و من از كتابي كه در سالهاي آخر سهراب چاپ شده اسكن كردم:


طرح دوم و سوم در ادامه مطلب ==>

ادامه مطلب