+ * -
امروز 7 اسفند ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14433105 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.364 % (1062982)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.066 % (1164283)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.48 % (11183501)
 Opera: OperaOperaOpera 0.614 % (88656)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (246)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.135 % (452531)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.331 % (480841)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.17 % (2912242)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.480 % (646724)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.670 % (385404)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (34)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.928 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.464 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.67 % (10488677)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2491
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 555