+ * -
امروز 3 خرداد ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 15302790 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.217 % (1104469)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.846 % (1200755)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.83 % (11910764)
 Opera: OperaOperaOpera 0.583 % (89348)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (66)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.029 % (463639)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.486 % (533500)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 19.87 % (3041291)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.561 % (698077)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.670 % (408597)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.534 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.267 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.89 % (11154765)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2495
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 639