+ * -
امروز 30 دي ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14150398 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.418 % (1049715)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.129 % (1150369)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.46 % (10961284)
 Opera: OperaOperaOpera 0.624 % (88358)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (246)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.170 % (448620)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.192 % (451741)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.26 % (2867775)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.408 % (623850)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.667 % (377425)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (34)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.066 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.533 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.65 % (10281290)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2489
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 550