+ * -
امروز 6 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 15019127 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.293 % (1095479)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.924 % (1190142)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.70 % (11671341)
 Opera: OperaOperaOpera 0.593 % (89196)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (66)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.054 % (458700)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.421 % (513954)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.01 % (3006104)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.552 % (683680)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.676 % (402015)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.658 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.329 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.75 % (10927268)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2495
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 620