+ * -
امروز 3 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14688497 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.339 % (1078083)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.000 % (1175185)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.57 % (11395325)
 Opera: OperaOperaOpera 0.605 % (88891)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.099 % (455204)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.373 % (495495)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.11 % (2954877)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.504 % (661591)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.672 % (392605)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.808 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.404 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.70 % (10679365)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2492
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 556