+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
گزار
چهاردهمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :باز آمدم از چشمه خواب ، كوزه تر در دستم‌.
مرغاني مي خواندند. نيلوفر وا مي شد. كوزه تر بشكستم‌،


در بستم
و در ايوان تماشاي تو بنشستم‌.بازديد : 8487 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه گزار