+ * -
امروز 5 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نه به سنگ
هفتمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :


در جوي زمان ، در خواب تماشاي تو مي رويم‌.
سيماي روان ، با شبنم افشان تو مي شويم‌.


پرهايم ؟ پرپر شده ام‌. چشم نويدم ، به نگاهي تر شده ام‌.
اين سو نه ، آن سويم‌.
و در آن سوي نگاه ، چيزي را مي بينم‌، چيزي را مي جويم‌.
سنگي ميشكنم‌، رازي با نقش تو مي گويم‌.
برگ افتاد ، نوشم باد: من زنده به اندوهم‌. ابري رفت‌،
من كوهم‌: مي پايم‌. من بادم‌: مي پويم‌.
در دشت دگر ، گل افسوسي چو برويد، مي آيم‌، مي بويم‌.

 بازديد : 9088 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه نه به سنگ