+ * -
امروز 8 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
با مرغ پنهان
بيست و يكمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:

قابل ذكر است كه «داريوش خواجه نوري» در آلبوم «كلبه» اين شعر را با عنوان «مرغ پنهان» اجرا كرده است.


 

حرف ها دارم
با تو اي مرغي كه مي خواني نهان از چشم

و زمان را با صدايت مي گشايي !

چه ترا دردي است
كز نهان خلوت خود مي زني آوا
و نشاط زندگي را از كف من مي ربايي؟

در كجا هستي نهان اي مرغ !
زير تور سبزه هاي تر
يا درون شاخه هاي شوق ؟
مي پري از روي چشم سبز يك مرداب
يا كه مي شويي كنار چشمه ادارك بال و پر ؟
هر كجا هستي ، بگو با من .
روي جاده نقش پايي نيست از دشمن‌.

آفتابي شو!
رعد ديگر پا نمي كوبد به بام ابر.
مار برق از لانه اش بيرون نمي آيد.
و نمي غلتد دگر زنجير طوفان بر تن صحرا.


روز خاموش است‌، آرام است‌.
از چه ديگر مي كني پروا؟بازديد : 8713 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ با مرغ پنهان