+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
 عنوان خبر: کتاب اتاق آبی

کتاب اتاق آبی نوشته سهراب سپهری

این کتاب، تنها کتاب نوشته شده به صورت نثر از سهراب سپهری است.

کتابی که واقعا، جملاتش بعد از 2 بار خواندن، هنوز برایم تازگی دارد.

در قالب کتاب الکترونیکی ( PDF ) آماده دانلود است.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید...


 ادامه مطلب
 عنوان خبر: دفتر حجم سبز

متن كامل شعرهاي دفتر حجم سبز :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل و شش در انتشارات روزن به چاپ رسيده است.

همچنين اين كتاب محبوبترين و زيباترين كتاب سهراب سپهري به شمار مي رود.

اين كتاب را به بيوك مصطفوي
پيشكش ميكنم.

نام شعر:

· تا نبض خيس صبح

· هميشه

· دوست

· به باغ هم سفران

· نداي آغاز

· از سبز به سبز

· جنبش واژه زيست

· آفتابي

· ورق روشن وقت

· پرهاي زمزمه

· سوره تماشا

· شب تنهايي خوب

· صداي ديدار

· تپش سايه دوست

· پشت درياها

· واحه يي در لحظه

· نشاني

· پيغام ماهي ها

· غربت

· در گلستانه

· آب

· ساده رنگ

· و پيامي در راه

· روشني‌، من‌، گل‌، آب

· از روي پلك شب


جمعا 25 شعر

 ادامه مطلب
 عنوان خبر: شعر مسافر

متن كامل شعر مسافر

 اين شعر در سال هزار و سيصد و چهل و پنج در مجله آرش، دوره دوم، شماره پنج به چاپ رسيده است.


 ادامه مطلب
 عنوان خبر: صداي پاي آب

متن كامل شعر صداي پاي آب

 اين شعر در سال هزار و سيصد و چهل و چهار در مجله آرش، دوره دوم، شماره سه به چاپ رسيده است.

اين شعر قبلا نيز در سايت قرار گرفته است.


 ادامه مطلب
 عنوان خبر: دفتر شرق اندوه

متن كامل شعرهاي دفتر شرق اندوه :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

· تا گل هيچ

· و چه تنها

· به زمين

· نيايش

· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم

· ويد

·
 تراو


· تنها باد

· تا

· هنگامي

· لب آب

· گزار

· بودهي Bodhi

· شورم را

· شيطان هم

· پاراه

· نا

· و

· نه به سنگ

· شكپوي

· هايي

· چند

· پادمه

· هلا

· روانه

جمعا 25 شعر

 ادامه مطلب