خوش آمدید
سایت رسمی سهراب سپهری: شعرهاي كامل سهراب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

شعر نگارستان غم

موضوعات : اشعار

درود بر تمامی دوستداران سهراب
پوزش برای دیر به دیر نوشتن در سایت.

شعر نگارستانِ غم از اشعار چاپ نشده ی سهراب سپهری...

سهراب سپهری sohrab sepehri

شعر کامل را در ادامه مطلب بخوانید...


دانه در این خاک بی نم، شورِ روییدن ندارد
ابر این صحرا مگر آهنگ باریدن ندارد

ادامه مطلب

دفتر ماهیچ، مانگاه

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر ماهیچ، مانگاه :

سهراب اين كتاب را در سال های آخر زندگی خود نوشته است. و به گفته بعضی از دوستانش ناتمام مانده است...

نام شعر:

· تا انتها حضور

· اينجا هميشه تيه

· سمت خيال دوست

· تنهاي منظره

· چشمان يك عبور

· بي روزها عروسك

· متن قديم شب

· اينجا پرنده بود

· هم سطر، هم سپيد

· از آبها به بعد

· اكنون هبوط رنگ

· وقت لطيف شن

· نزديك دورها

· اي شور، اي قديم

ادامه مطلب

دفتر حجم سبز

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر حجم سبز :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل و شش در انتشارات روزن به چاپ رسيده است.

همچنين اين كتاب محبوبترين و زيباترين كتاب سهراب سپهري به شمار مي رود.

اين كتاب را به بيوك مصطفوي
پيشكش ميكنم.

نام شعر:

· تا نبض خيس صبح

· هميشه

· دوست

· به باغ هم سفران

· نداي آغاز

· از سبز به سبز

· جنبش واژه زيست

· آفتابي

· ورق روشن وقت

· پرهاي زمزمه

· سوره تماشا

· شب تنهايي خوب

· صداي ديدار

· تپش سايه دوست

· پشت درياها

· واحه يي در لحظه

· نشاني

· پيغام ماهي ها

· غربت

· در گلستانه

· آب

· ساده رنگ

· و پيامي در راه

· روشني‌، من‌، گل‌، آب

· از روي پلك شب


جمعا 25 شعر

ادامه مطلب

دفتر شرق اندوه

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر شرق اندوه :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

· تا گل هيچ

· و چه تنها

· به زمين

· نيايش

· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم

· ويد

·
 تراو


· تنها باد

· تا

· هنگامي

· لب آب

· گزار

· بودهي Bodhi

· شورم را

· شيطان هم

· پاراه

· نا

· و

· نه به سنگ

· شكپوي

· هايي

· چند

· پادمه

· هلا

· روانه

جمعا 25 شعر

ادامه مطلب

دفتر آوار آفتاب

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر آوار آفتاب :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· محراب

· اي همه سيماها

· در سفر آن سوها

· تارا

· خوابي در هياهو

· بيراهه اي در آفتاب

· موج نوازشي ، اي گرداب

· ...

· نزديك آي

· نيايش

· برتر از پرواز

· راه واره

· دروگران پگاه

· شب هم آهنگي

· ميوه تاريك

· آواي گياه

· پرچين راز

· سايبان آرامش ما ، ماييم

· كو قطره وهم

· دياري ديگر

· شكست كرانه

· فراتر

· غبار لبخند

· اي نزديك

· روزنه اي به رنگ

· آن برتر

· همراه

· گل آيينه

· شاسوسا

· طنين

· بي تار و پود


شعرهاي اين كتاب در سال هزار و سيصد و هفت آماده چاپ بوده.

جمعا 32 شعر

ادامه مطلب

دفتر زندگي خواب ها

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر زندگي خواب ها:

اين كتاب در سال هزار و سيصد و سي و دو به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· بي پاسخ

· سفر

· برخورد

· نيلوفر

· مرغ افسانه

· باغي در صدا

· لحظه گمشده

· لولوي شيشه ها

· پاداش

· مرز گمشده

· گل كاشي

· پرده

· يادبود

· جهنم سرگردان

· فانوس خيس

· خواب تلخ


جمعا 16 شعر

ادامه مطلب

دفتر مرگ رنگ

موضوعات : اشعار


متن كامل شعرهاي دفتر مرگ رنگ:

اين كتاب در سال هزار و سيصد و سي به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· سرود زهر

· با مرغ پنهان

· وهم

· سرگذشت

· نقش

· دريا و مرد

· مرگ رنگ

· ديوار

· ناياب

· دنگ

· دره خاموش

· دلسرد

· جان گرفته

· خراب

· غمي غمناك

· رو به غروب

· سراب

· روشن شب

· مرغ معما

· در قير شب

· سپيده

· دود مي خيزد


 
كتاب مرگ رنگ چند سال پس از انتشار دچار دستكاري شد.

جمعا 22 شعر

ادامه مطلب

صداي پاي آب

موضوعات : اشعار

نثار شب های خاموش مادرم!

اهل کاشانم
روزگارم بد نیست.
تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.

دوستانی ، بهتر از آب روان
و خدايي كه در اين نزديكي است...

ادامه مطلب