+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri: شعرهاي كامل سهراب

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

 
شعرهاي كامل سهراب | نویسندهAram | تاریخآدینه، 4 دي ماه ، 1388
 
متن كامل شعرهاي دفتر شرق اندوه :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

· تا گل هيچ

· و چه تنها

· به زمين

· نيايش

· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم

· ويد

·
 تراو


· تنها باد

· تا

· هنگامي

· لب آب

· گزار

· بودهي Bodhi

· شورم را

· شيطان هم

· پاراه

· نا

· و

· نه به سنگ

· شكپوي

· هايي

· چند

· پادمه

· هلا

· روانه

جمعا 25 شعر
 
 
شعرهاي كامل سهراب | نویسندهAram | تاریخآدینه، 20 آذر ماه ، 1388
 
متن كامل شعرهاي دفتر آوار آفتاب :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· محراب

· اي همه سيماها

· در سفر آن سوها

· تارا

· خوابي در هياهو

· بيراهه اي در آفتاب

· موج نوازشي ، اي گرداب

· ...

· نزديك آي

· نيايش

· برتر از پرواز

· راه واره

· دروگران پگاه

· شب هم آهنگي

· ميوه تاريك

· آواي گياه

· پرچين راز

· سايبان آرامش ما ، ماييم

· كو قطره وهم

· دياري ديگر

· شكست كرانه

· فراتر

· غبار لبخند

· اي نزديك

· روزنه اي به رنگ

· آن برتر

· همراه

· گل آيينه

· شاسوسا

· طنين

· بي تار و پود


شعرهاي اين كتاب در سال هزار و سيصد و هفت آماده چاپ بوده.

جمعا 32 شعر
 
 
شعرهاي كامل سهراب | نویسندهAram | تاریخدوشنبه، 2 آذر ماه ، 1388
 
متن كامل شعرهاي دفتر زندگي خواب ها:

اين كتاب در سال هزار و سيصد و سي و دو به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· بي پاسخ

· سفر

· برخورد

· نيلوفر

· مرغ افسانه

· باغي در صدا

· لحظه گمشده

· لولوي شيشه ها

· پاداش

· مرز گمشده

· گل كاشي

· پرده

· يادبود

· جهنم سرگردان

· فانوس خيس

· خواب تلخ


جمعا 16 شعر
 
 
شعرهاي كامل سهراب | نویسندهAram | تاریخيكشنبه، 1 آذر ماه ، 1388
 

متن كامل شعرهاي دفتر مرگ رنگ:

اين كتاب در سال هزار و سيصد و سي به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· سرود زهر

· با مرغ پنهان

· وهم

· سرگذشت

· نقش

· دريا و مرد

· مرگ رنگ

· ديوار

· ناياب

· دنگ

· دره خاموش

· دلسرد

· جان گرفته

· خراب

· غمي غمناك

· رو به غروب

· سراب

· روشن شب

· مرغ معما

· در قير شب

· سپيده

· دود مي خيزد


 
كتاب مرگ رنگ چند سال پس از انتشار دچار دستكاري شد.

جمعا 22 شعر
 
 
شعرهاي كامل سهراب | نویسندهAram | تاریخدوشنبه، 13 مهر ماه ، 1388
 
نثار شب های خاموش مادرم!

اهل کاشانم
روزگارم بد نیست.
تکه نانی دارم ، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ، بهتر از برگ درخت.
دوستانی ، بهتر از آب روان
و خدايي كه در اين نزديكي است...