خوش آمدید

دفتر شرق اندوه

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر شرق اندوه :

 اين كتاب در سال هزار و سيصد و چهل به چاپ رسيده است.

· تا گل هيچ

· و چه تنها

· به زمين

· نيايش

· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم

· ويد

·
 تراو


· تنها باد

· تا

· هنگامي

· لب آب

· گزار

· بودهي Bodhi

· شورم را

· شيطان هم

· پاراه

· نا

· و

· نه به سنگ

· شكپوي

· هايي

· چند

· پادمه

· هلا

· روانه

جمعا 25 شعر

  • نویسنده : Aram
  • تاریخ : پنجشنبه 11 دي ماه 1348
  • 23253 بازدید
  • 3 نظر