خوش آمدید

دفتر زندگي خواب ها

موضوعات : اشعار

متن كامل شعرهاي دفتر زندگي خواب ها:

اين كتاب در سال هزار و سيصد و سي و دو به چاپ رسيده است.

نام شعر:

· بي پاسخ

· سفر

· برخورد

· نيلوفر

· مرغ افسانه

· باغي در صدا

· لحظه گمشده

· لولوي شيشه ها

· پاداش

· مرز گمشده

· گل كاشي

· پرده

· يادبود

· جهنم سرگردان

· فانوس خيس

· خواب تلخ


جمعا 16 شعر

  • نویسنده : Aram
  • تاریخ : پنجشنبه 11 دي ماه 1348
  • 21423 بازدید
  • 3 نظر